Nordic Mini Meeting 2018 Finland

DSC05008_Tim_Moke-Svenskar_masked

Kort rapport från Nordic Mini Meeting 2018 (english will follow)

Jag tog en paus från allt och tog Moken för en kort resa över helgen till Finland för att besöka Nordic Mini Meeting 2018. Lämnade arbetet fredag ​​kväll och körde 100 km till Kappelskär vid kusten. Körde ombord på färjan över natten till Naantali i Finland. Körd 120 km till mötet. Campade över natten lördag till söndag på Nordic Mini Meeting. Det var ett roligt möte med många gamla och nya vänner. Minst 135 Minis(varav 8 st svenska) och 235 vuxna. Därefter åkte jag med några vänner på söndagsfärjan över natten från Helsingfors till Stockholm. Och körde rakt till jobbet måndag morgon. Kommer kanske att komma mer detaljerad historia och bilder när tiden medger.

Small short report from Nordic Mini Meeting 2018.
I made a break from everything and took the Moke for a short trip over weekend to Finland to visit the Nordic Mini Meeting 2018. Left work Friday evening and drove 100 km to Kappelskär on the coast. Boarded the overnight ferry to Naantali in Finland. Drove 120 km to Meeting. Camped over night Saturday to Sunday at the Mini Meeting. Was a fun meeting with many old and new friends. At least 135 Minis(8 from Sweden) and 235 adults. Then I joined some friends on the Sunday overnight ferry from Helsinki to Stockholm. And drove straight to work this Monday morning. Might come more details story and pics when time admits.